Sản phẩm >> Đá massage - Đá nóng
Cây đá ấn huyệt

Cây đá ấn huyệt


Giá: 75.000
Đơn vị: cây

Chi tiết

Đá kẹp chân

Đá kẹp chân


Giá: 25.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage body tròn trung

Đá massage body tròn trung


Giá: 70.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage body Ovan lớn

Đá massage body Ovan lớn


Giá: 75.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage body viên Ovan trung

Đá massage body viên Ovan trung


Giá: 65.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage mặt

Đá massage mặt


Giá: 35.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage viên hình chữ nhật

Đá massage viên hình chữ nhật


Giá: 85.000
Đơn vị: viên

Chi tiết

Đá massage viên lẻ

Đá massage viên lẻ


Giá: 0
Đơn vị: viên

Chi tiết

Jade Roller - Thanh lăn mặt bằng đá ngọc bích

Jade Roller - Thanh lăn mặt bằng đá ngọc bích

Giảm thiểu các nếp nhăn.


Giá: 100.000
Đơn vị: cái

Chi tiết